Tecnologias para turbinar a 3G – parte 01
{youtube}2kIsaddpCJg{/youtube}

Tecnologias para turbinar a 3G – parte 02
{youtube}SdcRGhBXlUY{/youtube}

Quando chega a LTE?
{youtube}ppB6T9toEhQ{/youtube}

Falta backhaul
{youtube}wJNrmZjiwyY{/youtube}

Todos querem qualidade
{youtube}jGkj5kjQFtY{/youtube}

Os desafios dos eventos esportivos
{youtube}lJOeap_9u3c{/youtube}